TÜRKÇE ENGLISH
ANASAYFA
İLETİŞİM
ÜRÜNLER
ANASAYFA / GAZLAR
GAZLAR
Biyogaz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biyogaz, büyükbaş ve küçükbaş olarak adlandırılan insanlar için et ve süt sağlanan hayvanlardan, tarımsal (hayvan yemleri sebze ve meyve atıklarından), besin endüstrisi atıklarından (şeker pancarı, bira fabrikası, yağ, zeytinyağı, sebze ve meyve proses atıkları v.b.), belediyelerin arıtma sistemlerine gelen pis su ve  çöplerden elde edilen organik ve katı atıklardan üretilebilen bir gazdır.

 

BİYOMETANİZASYON NEDİR?

 

Biyometanizasyon veya kontrollü anaerobik sindirim işlemleri; işlenmiş ürünlerden elde edilen gübrenin bakım ve geliştirilmesi, organik atıklardan enerji kullanımı ve sera gazı emisyonlarının azaltılması için en elverişli yöntemlerden biridir.

Fark atık sular ve atıkların anaerobik sindirim ile MCE ALTERNATİF POWER A.Ş. , aşağıdaki fırsatlara ulaşma imkanı sağlar.

 • Kokularda belirgin azalma
 • Mineralizasyon
 • Fosil yakıt yerine gazdan, yenilenebilir enerji üretimi
 • Çevreye verilen olumsuz etkinin azaltılması.

 

 • CO2 den 20 kat fazla sera etkisi üreten metan emisyonlarının ciddi oranda azalması
 • Fosil yakıtın yerine konmasının sonucu olarak CO2 azalması.

Farklı çiftliklerde kolektif biyogaz üretim sistemlerinin tanıtılması ve uygulanması, ayrıca toplum için bariz ekonomik ve çevresel faydalar ile farklı coğrafi bölgelerde organik atıklar için komple yönetim sistemlerinin uygulanması için de uygundur. 

 

 

 

 

 

 

ANAHTAR TESLİM BİYOGAZ TESİSLERİ

Biyogaz, hayvansal atıklardan (Büyükbaş – Tavuk gübresinden) üretebildiği gibi gıda ve organik işlem atıklarından veya tüm bunların karışımından da üretebilir. Biyogaz tesisinin, öncelikle atıkların veya gübrenin analizinden başlayarak, işletme ve tesisin hesaplamaları ve mühendislik dizaynı ile işletmeye alınması sağlanır.

 

Daha detaylı biyogaz tesisi projesi dizaynı için, aşağıdaki bilgilere ihtiyacımız vardır:

 • Substart tipi (hayvan gübresi ya da organik gıda atıkları)
 • Çiftlik ya da fabrikanın konumu ve mevcut imkanlar, kullanılan cihazlar
 • Hayvanların detaylı olarak, türü, yaşı, ağırlığı ve kesin sayısı
 • Günlük atıkların (ya da atık suyun) miktarı
 • Atıkların (ya da atık suyun) kimyasal analizleri.

Ofisimizde merkezi laboratuvarımız mevcuttur ve numunenizin gerekli analizlerini kendi laboratuvarımızda yapmaktayız.                                                                                                                              

 

 

 

 

Fig1 Membran ile kaplanmış aneorobik ayırıcı %100 büyükbaş gübresinden 2,4 MWe  Efeler / Aydın / Türkiye

 

 

 

Fig.2 SIEMENS konteyner içi genset.

 

 

Biyogaz üretimi sırasında çok önemli olan anerobik fermentasyon için gereken hammadde biyogaz üretimi yapılacak olan yere kamyonlar ya da bir borulama sistemi vasıtası ile ulaştırılarak sürkülasyon tanklarına doldurulur, eğer gerekirse burada su ile karıştırılır. Su ile karıştırılmış olan atıklar buradan aneorobik ayrıcıya gönderilir. Bu ayırıcı da çeşitli bakterilerde katılıp belirli ısıda tutulan bu atıklardan biyogaz ayrıştırılır. Membranla kaplı olan bu yerde biyogaz elde edildikçe membranlar şişmeye başlar.

 

Bu işlem sonucunda oluşturulan biyogaz çeşitli ayrıştırma işlemlerinden sonra (sülfüden ve nemden arındırma v.b.)  gensete doğru gönderilir ve bu gensette yakılarak elektrik ve ısı sağlanır. Geriye kalan çamur içerisinden katı ve sulu atıklar ayrıştırılır, katı atıklar kurutma sistemine gönderilerek paketlenebilen organik gübre haline getirilip satılabilir, diğer yandan sıvı atık ise bir havuzda biriktirilip biyogaz üretimi için yeni gelen atıklara eklenerek kullanılabilir.

 

 

 

Fig.3 Ayrışan madde (substrat)  karışımı   boru hatları ile  çiftlikten  biyogaz tesisine  gelir.

 

 

 

Fig.4 Hayvansal atıklar kamyonlarla karıştırıcıya geliyor.

 

 

 

 

Fig.5  Isı geri kazanım tesisi pompa ve diğer ekipmanları.

 

 

 

 

Fig.6  Atık su pompa sistemi

 

 

 

 

Fig.7 Motorlara biyogazı gönderen blower ve seperatörü

 

 

 

 

Fig.8 Gaz kurutma sistemi

 

 

 

Fig.9  Biyogazı yakıp elektrik üreten gen-setler (2,4 MWe Aydın/Türkiye)

 

 

 

 

Fig.10 Gerektiğinde emniyet için gazın yakılması

 

Biyogaz üretildikten sonra H2S olarak bilinen hüdrojen sülfürden arındırılır, blower ve kurutucuya bu şeklide gönderilir, H2S ve nemden arındırılmış metan (CH4) içeren biyogaz artık elektrik üretecek olan gensetlerde yakıt olarak yakılmaya hazırdır. Bunun dışında bu gaz depolanıp basınçlandırılarak doğal gaz kullanan sistemlere enjekte de edilebilir.

 

 

 

Fig.11 Biyogazı istenmeyen maddelerden arındıran biyo arındırıcı sistemler. (biyogaz tesisi 1,8 MW Çubuk/ANKARA) 

 

 

 

Fig.12 Kurutulmuş organik gübre.

 

Biyogaz ayırıcıdan çıkan gübre yüksek değere sahip bir gübre olarak çıkar ve kurutulup paketlenip satılabilir. Diğer sıvı kalan atık kısım ise yeniden kullanılır.

 

 

 

Fig.13 Merkezimizin biyogaz analiz laboratuarı.

 

Ankara merkezimizde bulunan laboratuarda biyogaz elde edilecek ürün numuneleri öncelikle analiz edilir. Bu analizden sonra eger gerekli görülürse, bu örnekler küçük bir performans testine tabi tutularak fermentasyon proses parametreleri ve şartları belirlenerek biyogaz üretim kapasitesi tasarlanmaya çalışılır.

 

Tüm bu çalışmalardan sonra bir biyogaz tesisi için gerekli olabilecek alan ve bu alanda kurulacak sistem tasarlanır. Projenin içeriğinde olacak atık miktarının hesaplanmasından, bu atık miktarına göre gerekli havuz, tank, boru ve vana sistemini tasarlanması, gaz ve ısıtıcı ekipmanların hazırlanması gibi tüm sistem prametlerine tesis projelendirilir. Şirketimiz bu tasarımların hepsini gerçekleştirip birçok biyogaz tesisini başarıyla devreye almaktadır. 

 

BAZI REFERANSLARIMIZ;

 

 

 

 

 

 

 

Sayfaya ait çalışma dosyaları | Dosya İsimleri MS Word MS Excel Power Point Acrobat Reader Resim
POSTER - - - -
GAZLAR - - - -
KOJENERASYON BROŞÜR - - - -
BİYOENERJİ BROŞÜR - - - -
BİYOGAZ ÜRETİMİ VE FAYDALARI - - - -
ALTERNATİF POWER KATALOG - - - -
SIEMENS GAS MOTORLU KOJENERASYONLU SERA TEKNOLOJİSİ - - - -