TÜRKÇE ENGLISH
ANASAYFA
İLETİŞİM
ÜRÜNLER
ANASAYFA / GAZLAR
GAZLAR
Doğal Gaz ve Kojenerasyon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOĞALGAZ NEDİR?

 

Diğer fosil yakacaklar gibi doğal gaz da milyonlarca yıl önce yaşamış bitki ve hayvan artıklarından oluşmuştur. Yeryüzü kabukları arasına gömülen bu artıklar, basınç ve sıcaklık etkisiyle, kimyasal değişikliklere uğrayarak doğal gazı meydana getirmiştir. Genelde doğal gaza sıra dağ yamaçlarında, petrol yatakları ile birlikte veya serbest olarak rastlanılmaktadır.

 

Rezervuardan çıkarıldığı haldeki doğal gaza ham doğal gaz denir; çeşitli miktarlarda ağır Hidrokarbonlar (bunlar atmosferik basınçta sıvılaşırlar), su buharı, bazan sülfür bileşikleri (hidrojen sülfür gibi) ve hidrokarbon olmayan gazlar (karbon dioksit, nitrojen veya helyum gibi) içerir. Ham doğal gaz, çoğunlukla olduğu halde kullanılmaz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doğal gaz metan, etan, propan, bütanlar, pentanlar ve heksanlar karışımıdır. Bunların dışında az miktarlarda (%0-0.5 hacimce) karbon dioksit, helyum, hidrojen sülfür ve nitrojen de içerir. Doğal gazın bileşimi çıkarıldığı bölgeye ve rezervuara göre değişir. Kabaca en önemli bileşeni hacimce %70-90 arasında değişen metan ve %0-20 etandır. Propan miktarı etandan biraz daha azdır.

 

Doğal gazın %95 kadarı yakıt olarak kullanıldığından kalori değeri çok önemlidir. Doğal gazın kalorifik değeri 33.4-40.9 MJ/m3 (900-1100 Btu/ft3) aralığındadır. Doğal gaz, temiz yanan bir yakıttır. Kömür, petrol ve diğer fosil yakıtların kimyasal yapıları doğal gaza göre çok karmaşık olduğundan yandıklarında çeşitli zararlı maddeler oluşur. Doğal gaz korozif ve zehirli değildir, kolay ve kalıntı bırakmadan yanar, hava kirliliğine neden olabilecek emisyonları çok azdır.

 

 

 

KOJENERASYON  (CHP) NEDİR? 

 

Tüketicinin; elektriği şebekeden almak yerine, doğalgazdan veya diğer gazlardan kendi sahası içinde daha ucuza ve kesintisiz üretirken; jeneratörden çıkan +500 °C egzoz sıcaklığı ile +90 °C motor soğutma suyunu baca gazı kazanı  ile  değerlendirerek sıcak su, ısıtma, buhar ve kurutma ihtiyacını tümüyle bedava elde etmesine kojenerasyon denir.

 

Enerji üretim maliyetlerini azaltır.

 • Elektrik yerinde üretildiğinden iletim kayıpları ve kayıp kaçak bedeli söz konusu olamaz.
 • Elektrik şebekesine hiçbir bağımlılığı yoktur. Ada modunda çalışabilir.
 • Her büyüklükteki enerji ihtiyacı için senkronize edilebilir ve ölçeklendirilebilir.
 • Enerji maliyetlerinin ciddi oranda azalmasını sağlar.

 

Neden kojenerasyon sistemini sizlere takdim ediyoruz?

 

 • KARLILIK

Parlak ekonomik sonuçlar içeren yüksek performanslı kojenerasyon tesisleri, düşük maliyetli yakıtlar ve yüksek enerji kazanımı için çok önemli faktörlerdir. Kojenerasyon, %100 yakıtın (doğal gaz); %42’si elektrik enerjisi, %53’ü termal enerji ve sadece %5’lik kayıp düzenine dayanır. Bu nedenle, gelişmiş ülkelerin yetkileri, bu enerji üretim sistemini düzenleyici kurallara teşvik eder ve yakıttan enerji verimliliğinin en temiz ve verimli yollarından biri olan kojenerasyonu esas alırlar. Ülkemizde de 2012 yılından itibaren tüm hastanelerde bu sistem zorunlu hale gelmiştir.

 

 

 

 

 

 • GEÇERLİLİK

İmalatta, enerji üretimi istikrar verimliliği, en az kendisi kadar önemlidir. Bunu sağlamak amacıyla MCE ALTERNATİF POWER A.Ş., Türkiye ve Ortaasya’ da küresel bir destek ağı sunmaktadır.

 

 • ÇEVRENİN KORUNMASI

MCE ALTERNATİF POWER A.Ş., ‘nin gaz motoru olan kojenerasyon tesisinde üretilen NO3 ve CO2 emisyonun iki katı, termal tesis ve boylerden oluşan sistemde üretilir. Kojenerasyon sistemleri, katı emisyon standartlarını rahatlıkla karşılamaktadır.

 

 

 

 

 • UYGULAMA

Kendi  elektriğini üretmek isteyen tesisler ile seramik endüstrisi, tekstil ve gıda endüstrisinin yanı sıra oteller, alışveriş merkezleri, üniversiteler, terminaller ve hastanelere de uygulanabilir. Ayrıca, motorlar tarafından üretilen egzoz gazları kullanılarak seracılık ile ilgili özel uygulamalar sunuyoruz. Bu tür uygulamalar için, geri kazanım ve soğutma sisteminin tüm ekipmanlarını içeren özel konteyner sistemleri üretmekteyiz.  Kojenerasyon ayrıca, arıtma tesislerinden, biyogaz santrallerinden veya çöp sahalarından elde edilen biyogaz ile de uygulanabilir.

 

1-Gaz özellikleri; kimyasal içerik, hacmi, kalorifik değeri, metan numarası ve laminar akış hızı.

 

2-Genel kimyasal içerik:

 • Metan 40-90%
 • Etan 2-20%
 • Propan 1-15%
 • Bütan 1-10%
 • Karbondioksit 1-40%
 • Metan numarası 30-65% (AG uygulamaları için sınırlanan faktör)
 • Alt ısıl değeri (LHV) 11-20 kWh/Nm3
 • Sülfürün yüksek içeriği durumunda, desülfürizasyon gereklidir.

 

3-Dikkat edilmesi gereken temel esaslar:

 • Yakıt varyasyonu
 • Ada modu operasyonunda stabil koşullar
 • Operasyon için gerekli düşük metan numarası
 • Motorlar, ATESX 0-2 alanında işletilemez
 • Metanın seyreltilmesi için gerekli havalandırma sistemleri

 

4-Düşük sıkılaştırma oranlı motorlar (LCR) aşağıdaki şartlarda çalışmaya göre dizayn edilmiştir.

 • Düşük metan oranlı gazla
 • Varyasyonlu yakıtla
 • Stabil şartlarda ada modu çalışmasında 

 

 

TRİJENERASYON  (CCP & CCHP) NEDİR? 

 

Tüketicinin; elektriği şebekeden almak yerine, doğalgazdan veya diğer gazlardan kendi sahası içinde daha ucuza ve kesintisiz üretirken; jeneratörden çıkan +500 °C egzoz sıcaklığı ile +90 °C motor soğutma suyunu bacagazı  kazanı  ile değerlendirerek ; sıcak su, ısıtma, buhar ve kurutma ihtiyacının yanı sıra, soğutma sıcak suyunu doğrudan absorb chiller cihazına vererek  soğutma  ihtiyacının da  tümüyle bedava elde etmesine Trijenerasyon denir. Aşağıda  trijenerasyon uygulama şemalarını  ve  konteynerli bir trijenerasyon uygulaması projesi görülmektedir.

 

 

TRİJENERASYON -SICAK SULU SİSTEM  - UYGULAMASI :

 

 

 

 

 

 

 

TRİJENERASYON  -MULTİ ABSORBSİYONLU  CHİLLER-UYGULAMASI:

 

 

 

 

 

 

TRİJENERASYON  -MULTİ ABSORBSİYONLU  CHİLLER- KONTEYNERLİ  SET  UYGULAMASI

 

 

 

 

ÖRNEK  BİR  P&ID  DİAGRAMI :

 

 

 

 

 

 

 

FARKLI  KOJENERASYON VE TRİJENERAYON UYGULAMALARI (CHP & CCP & CCHP & AIR COGEN)

 

1) DOĞALGAZ  AIR KOJENERASYON  (AIR CHP)

GİRİŞ:

-Taze Hava 

-Doğal gaz (brüt):  2x770 kW

 

ÇIKIŞ:

-Sıcak Hava: 2x515 kWh max.

-Elektrik:2x216 kWe

-Sıcak Su 2x150 kWh max.

 

 

 

2) DOĞALGAZ  AIR KOJENENERASYON  (AIR CHP)

GİRİŞ:

-Taze Hava 

-Doğal gaz (brüt) : 2x1009 kW

 

ÇIKIŞ:

-Sıcak Hava: 2x640 kWh max.

-Elektrik: 2x318 kWe

-Sıcak Su 2x360 kWh max.

 

 

 

3) DOĞALGAZ  KOJENENERASYON  (CHP)

GİRİŞ:

-Doğal gaz (brüt): 2x1278 kW

 

ÇIKIŞ:

-Elektrik: 2x408 kWe

-Sıcak Su 2x545 kWh max.

 

 

 

4) DOĞALGAZ TRİJENERASYON  (CCHP)

GİRİŞ:

-Doğal gaz (brüt) : 1256 kW

 

ÇIKIŞ:

-Elektrik:   402 kWe

-Sıcak Su : 516 kWh max.

- Soğutma: 345 kWh max.

 

 

 

5) DOĞALGAZ  TRİJENERASYON  (CCP)

GİRİŞ:

-Doğal gaz (brüt) : 2X1797 kW

 

ÇIKIŞ:

- Elektrik:    2X602 kWe

- Soğutma:  2X550 kWh max.

 

 

 

 

6) DOĞALGAZ TRİJENERASYON  (CCP)

GİRİŞ:

-Doğal gaz (brüt) : 4X282 kW

 

ÇIKIŞ:

- Elektrik:    4X 1019 kWe

- Soğutma:  4X1200 kWh max.

 

 

7) DOĞALGAZ  AIR KOJENERASYON  (AIR CHP )

GİRİŞ:

-Doğal gaz : 3X1298 kW

-Taze Hava 

 

ÇIKIŞ:

- Elektrik:      3x407 kWe

-Sıcak Hava : 3x828 kWh

-Sıcak su : 3x512 kWh max.

 

 

 

8) DOĞALGAZ  AIR KOJENERASYON  (AIR CHP )

GİRİŞ:

-Doğal gaz : 3X3129 kW

-Taze Hava 

 

ÇIKIŞ:

- Elektrik:     3x1020 kWe

-Sıcak Hava : 3x1953 kWh max.

-Sıcak su : 3x 1120 kWh max.

 

 

 

9) DOĞALGAZ KOJENERASYON  (CHP )

GİRİŞ:

-Doğal gaz : 2258 kW

 

ÇIKIŞ:

- Elektrik:    725 kWe

-Sıcak su :  767 kWh max.

 

 

 

10) BİYOGAZ  KOJENERASYON  (CHP )

GİRİŞ:

-Biyogaz (Brüt) : 2868 kW

 

ÇIKIŞ:

- Elektrik:  1064 kWe

-Sıcak su :  604 kWh max.

 

 

 

11) BİYO DİZEL TRİJENERASYON  (CCHP )

GİRİŞ:

-Biyo dizel (Net) : 1089 kW

 

ÇIKIŞ:

- Elektrik:     385 kWe

-Sıcak su :   400 kWh max.

-Soğutma : 418 kWh max.

 

 

 

12) DOĞALGAZ  TRİJENERASYON  (CCP )

GİRİŞ:

-Doğalgaz (Brüt) : 2X3839 kW

 

ÇIKIŞ:

- Elektrik:     2x1475 kWe

-Soğutma :  2x1025 kWh max.

 

 

 

 

13) DOĞALGAZ  TRİJENERASYON  (CCHP )

GİRİŞ:

-Doğalgaz (Brüt) : 3175 kW

 

ÇIKIŞ:

- Elektrik:     1030 kWe

-Soğutma :   1238 kWh max.

-Sıcak su :    1276 kWh max.

 

 

 

 

14) BİYOGAZ  KOJENERASYON  (CHP )

GİRİŞ:

- Biyogaz (Brüt) : 2X2868 kW

 

ÇIKIŞ:

- Elektrik:     2x1064 kWe

-Sıcak su :   2x604 kWh max.

-Sıcak Buhar : 2x475 kWh max.

 

 

 

BAZI REFERANSLARIMIZ

 

 

 

 

 

Sayfaya ait çalışma dosyaları | Dosya İsimleri MS Word MS Excel Power Point Acrobat Reader Resim
POSTER - - - -
GAZLAR - - - -
ALTERNATİF POWER KATALOG - - - -
P&ID - - - -
KONTEYNERLİ TRİJENERAYON - - - -